Chi bộ Đảng

CHI BỘ

TRƯỜNG THPT HOÀI ĐỨC B (1979 - Nay)

- BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KÌ

  1. Phan Huy Các( 1978 - 1984)
  2. Nguyễn Duy Phúc( 1984 - 2002)
  3. Nguyễn Danh Khí( 2002 - 2010)
  4. Nguyễn Danh Thông( 2010 - nay)

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

  1. Tập thể:

Chi bộ Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh: 38 năm

Huyện ủy Hoài Đức tặng nhiều Giấy khen

  1. Cá nhân:

Các đồng chí:

Phan Huy Các                                      Nguyễn Duy Phúc

Nguyễn Danh Khí                                Nguyễn Danh Thông

Nhiều năm được Đảng bộ Huyện Hoài Đức tặng danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lịch công tác

Thời khóa biểu

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập