Công đoàn trường

CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG THPT HOÀI ĐỨC B (1978 - NAY)

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ

  1. Nguyễn Xuân Dục( 1979 - 1985);(1988-1995)
  2. Nguyễn Văn Liễn( 1985 – 1988)
  3. Nguyễn Minh Đức( 1995 - 1998)
  4. Nguyễn Văn Hoan( 1998 - 2001)
  5. Nguyễn Công Phúc( 2001 - 2010)
  6. Nguyễn Thị Nguyệt( 2010 - 2013)
  7. Nguyễn Thị Hồng Luyến( 2013 - nay)

CÁC CON SỐ HIỆN NAY

Tổng số công đoàn viên:                         95 đồng chí

Ban chấp hành Công đoàn hiện nay:   05 đồng chí

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

  1. Tập thể:

Giấy khen Tổ chức Công đoàn vững mạnh, xuất sắc:  18 năm  

  1. Cá nhân

Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam              01 đồng chí

Giấy khen của Công đoàn ngành:                                    09 đồng chí

Giấy khen của Liên đoàn Lao động Thành phố

“Gia đình nhà giáo mẫu mực”                                          01 gia đình

Giấy khen “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

của Công đoàn Ngành                                                     16 đồng chí

Lịch công tác

Thời khóa biểu

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập