Quang cao 1

TRƯỜNG THPT HOÀI ĐỨC B - QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

  •   11/01/2018 20:35
  •   8
  •   0

Trường THPT Hoài Đức B được thành lập theo Quyết định số 602/QĐ - UBND ngày 25/11/1978 của UBND Tỉnh Hà Sơn. Trường được xây dựng trên địa bàn thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội ( trước năm 2008 là Hà Tây). Trải qua 39 năm xây dựng và phát triển đến năm 2017, trường đã được UBND Thành phố Hà Nội ký Quyết định công nhận là Trường THPT đạt Chuẩn Quốc gia.

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT

  •   11/01/2018 21:15
  •   8
  •   0

THÔNG TƯ
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại
học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Bình chọn sự kiện

What are you interested in open source?QC Trai
QC Phai
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second