10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU CỦA THỦ ĐÔ

  •   07/01/2018 10:24:00 PM
  •   Viewed: 65
  •   Feedback: 0

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2017. Những sự kiện này do các Sở, ngành, địa phương và báo chí giới thiệu, bình chọn, góp ý kiến cùng nhiều nhà nghiên cứu, khoa học và nhân dân Thủ đô. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội và Tạp chí Giáo dục Thủ đô đã cùng tham gia bình chọn các sự kiện này. Tạp chí Giáo dục Thủ đô trân trọng giới thiệu 10 sự kiện.

QC Trai
QC Phai
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second