LỊCH NGHỈ TẾT NGHUYÊN ĐÁN

Sunday - 07/01/2018 10:31
Thực hiện Công văn số 6473/UBND-KGVX ngày 20/12/2017 của UBND Thành phố về việc nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Thông báo số 300/TB-VP ngày 28/12/2017 của UBND Thành phố về việc nghỉ lễ, tết năm 2018, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, như sau:
Nguồn tin: VĂN PHÒNG

Theo công văn hướng dẫn của  Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội. Trong dịp Tết Nguyễn Đán Mậu Tuất toàn thể CBGV,NV học sinh được nghỉ 10 ngày ( từ 10/02/2018 - hết ngày 20/02/2018.)                                                                                            

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

QC Trai
QC Phai
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second