TRƯỜNG PTTH HOÀI ĐỨC B

http://c3hoaiducb.edu.vn


KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2018

Công tác trọng tâm trên các mặt hoạt động của nhà trường trong tháng 01 năm 2018
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01 NĂM 2018
 
 1. Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức; an ninh trật tự, an toàn trường học
 • Giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo và xây dựng đất nước nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập ( 03/02/1930 – 03/02/2018)
 • Giáo dục truyền thống của học sinh sinh viên nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ( 09/01/1950 – 09/01/2018)
 • Giáo dục học sinh ý thức tổ chức kỷ luật, chống tư tưởng rã đám sau nghỉ học kỳ và trước tết Nguyên Đán
 • Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ, tổ giám thị và Đoàn TN trong công tác kiểm tra, giám sát học sinh nhằm đảm bảo ANTT, ATTH.
 • Thực hiện GDNGLL theo chủ đề “ Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”
 • Tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh khối 12 theo KH.
 1. Công tác dạy và học
 • Tiếp tục duy trì nề nếp ra vào lớp của GV và HS.Tăng cường quản lý học sinh trong các giờ lên lớp;
 • Tổ chức sơ kết học kỳ I và hoàn thành báo cáo về Sở đúng quy định
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng phòng bộ môn và các trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học bộ môn.
 • Tổ chức kiểm tra toàn diện giáo viên và kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch kiểm tra nội bộ
 • Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn tổ chức các tiết dạy mẫu, dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức ngày Hội CNTT và Hội thi thiết bị dạy học tự làm; kế hoạch thi HSG cấp trường và thi Olympic cấp Cụm.
 • Cử CBGV, NV tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo KH của Sở
 1. Công tác cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, hướng nghiệp nghề, y tế học đường
 • Hoàn thành thanh lý tài sản theo KH
 • Rà soát, sửa chữa, mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy học và các hoạt động khác của nhà trường.
 • Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa đông
 • Tổ chức họp Phụ huynh học sinh ( ngày họp 07/01/2018)
 • Phối hợp với TTGDNN - GDTX dạy nghề cho học sinh khối 11 đúng KH.
                                                                                                                                                          Tác giả bài viết - BGH
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second