Thông báo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HOÀI ĐỨC B Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc nộp hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 THPT
Năm học 2019 – 2020

1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ 8h00 ngày 01/7/2019 – 15/7/2019
– Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h30
– Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00
2. Hồ sơ gồm có:
– Phiếu báo kết quả thi vào lớp 10 THPT (bản chính)
– Học bạ THCS (bản chính)
– Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản chính) hoặc bằng tốt nghiệp THCS (nếu là thí sinh tốt nghiệp THCS năm học 2017 – 2018)
– Giấy khai sinh (bản sao có dấu đỏ của cấp có thẩm quyền)
– Sổ hộ khẩu (bản sao) mang theo bản chính để đối chiếu ( trong trường hợp chưa có hộ khẩu chính thức phải có giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an cấp Quận, Huyện
– Giấy được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích ( nếu có)
– Giấy cho phép học sớm trước tuổi của cấp có thẩm quyền (đối với trường hợp sinh sau năm 2004)
Tất cả các giấy tờ trên được cho vào túi hồ sơ (nhà trường đã phát miễn phí cho học sinh)
Ban tuyển sinh