Công văn về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019 – 2020

Công văn số 4873/BGDĐT-QLCL ngày 28/10/2019 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020
Nguồn tin: Bộ GDĐT
Số văn bản: 4873/BGDĐT-QLCL

Người ký: TT Nguyễn Hữu Độ

Trích yếu: Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020

Ngày ban hành: 28/10/2019

Ngày hiệu lực: 28/10/2019
Xem tại đây: 4873_BGDDT_QLCL.signed