Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020 để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gay ra.

QĐ396 Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020 để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gay ra.