Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020 để phòng chống dịch viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra.

Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020 để phòng chống dịch viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra. 465-sgd-cttt_142202019 ( xem tại đây)