ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG THPT HOÀI ĐỨC B VỚI VIỆC HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH