Hướng dẫn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thí sinh điền đầy đủ thông tin trong đơn phúc khảo (đính kèm trong bài viết) và gửi về đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi bằng file word hoặc bằng ảnh chụp; đơn vị đăng ký dự thi kiểm tra xác thực tính hợp lệ của đơn đề nghị phúc khảo thông qua địa chỉ email (trong phiếu đăng ký dự thi của thí sinh), qua giáo viên chủ nhiệm lớp .v.v. từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 05/8/2021.
Mẫu đơn phúc khảo: Mau_Don_Phuc_khao_TN_THPT 2021