Kết hợp phương pháp dạy học từ khóa, với phương pháp phân tích tình huống giúp học sinh đạt điểm 10 môn GDCD trong bài 2 thực hiện pháp luật gdcd 12

        Đây là bài học có lượng kiến thức trọng tâm tìm hiểu pháp luật và có tới 8 câu hỏi trong đề thi.

      Cùng với sự quan tâm của BGH, cha mẹ học sinh, GVBM không ngừng tích lũy kinh nghiệm dạy học để giúp các em học sinh có hứng thú yêu thích môn học và vận dụng môn học trong luyện đề thi THPT QG đạt kết quả cao nhất, đó là niềm vui, hạnh phúc của người thầy. Sau đây tôi xin tổng kết hai phương pháp tôi thường vận dụng để dạy HS ôn luyện thi THPTQG đã được kiểm chứng kết quả đạt cao trong nhiều năm.

1. Phương pháp lựa chọn từ khóa và dấu hiệu nhận biết từ khóa: Phương pháp này để vận dụng làm câu hỏi nhận biết và thông hiểu.

       Phần “ BÀI 2 THỰC HIỆN PHÁP LUẬT” cung cấp những hiểu biết cơ bản về các hình thức thức hiện pháp luật, phân biệt các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Trong quá trình dạy học cần kết hợp nhiều phương pháp dạy học khác nhau giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản. Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy tôi rút ra được kinh nghiệm muốn học sinh nắm chắc được kiến thức cơ bản, thì học sinh cần nhớ được các từ khóa trong nội dung từng bài, từng đơn vị kiến thức. Điều này được vận dụng trong quá trình dạy học cụ thể qua từng bài. Sau đây tôi lựa chọn Bài 2 Thực hiện pháp luật trong chương trình SGK GDCD 12 học kỳ I. Đây là hệ thống các từ khóa giúp học sinh nhớ kiến thức tốt và có hiệu quả. Các từ khóa được tôi gạch chân và bôi đỏ.

2. Phương pháp làm bài tập tình huống vận dụng cao để đạt điểm 10 môn GDCD.

Bước 1: Đọc câu hỏi tình huống.

Bước 2: Đọc lời dẫn của tình huống.

Bước 3: Liệt kê nhân vật.

Bước 4: Phân tích các hành động, hành vi vào từng nhân vật.

Bước 5: xác định đáp án đúng nhất.

Câu 1: Được anh P cung cấp bằng chứng về việc chị T là trưởng phòng tài chính kế toán dùng tiền của cơ quan cho vay nặng lãi theo sự chỉ đạo của Giám đốc sở X là ông K, anh N là Chánh văn phòng sở X dọa sẽ công bố chuyện này với mọi người. Biết chuyện, ông K đã kí quyết định điều chuyển anh N sang làm văn thư một bộ phận khác, còn chị T cố tình gạt anh N ra khỏi danh sách được nâng lương đúng thời hạn. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kỉ luật?

  1. A. Chị T, ông K và anh B. Chị T, ông K, anh P và anh N.
  2. C. Chị T, ông K và anh D. Chị T và ông K.

– Vận dụng bài 2, GDCD 12 vào tình huống này, ta thấy chị T và ông K đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kỉ luật vì:

+ Chị T là trưởng phòng tài chính kế toán dùng tiền của cơ quan cho vay nặng lãi theo sự chỉ đạo của Giám đốc sở X là ông K.

+ Ông K đã kí quyết định điều chuyển anh N sang làm văn thư một bộ phận khác.

+ Chị T cố tình gạt anh N ra khỏi danh sách được nâng lương đúng thời hạn.

=> Chọn đáp D

Câu 2: Ông A là giám đốc công ty Z, anh B là kế toán trưởng, chị V là thư kí của giám đốc A. Chị V nghi ngờ anh B biết việc ông A đã nhận hối lộ nên đã báo với giám đốc. Giám đốc sợ chuyện bại lộ nên chỉ đạo chị V tạo tình huống để anh B mắc lỗi nghiêm trọng rồi ông A dựa vào đó thực hiện quy trình kỉ luật và ký quyết định buộc thôi việc đối với anh B. Khi biết rõ lý do mình bị sa thải, anh B thuê tay giang hồ tên là N chuyên đi đòi nợ thuê đến nhà chị V để đập phá đồ đạc và đe dọa. Sau sự việc này, chị V thường xuyên mất ngủ, tâm lí căng thẳng nên trên đường đi làm chị không để rẽ trái nhưng quên không xi nhan, chị bị anh K là cảnh sát giao thông lập viên biên bản và kí quyết định xử phạt về hành vi này và kèm thêm lỗi khác. Những ai sau đây có thể vừa được thực hiện quyền khiếu nại vừa được thực hiện quyền tố cáo?

  1. Anh B, ông A và chịV. B. Anh K, chị V, N và ông A.
  2. Anh B và anh K. D. Chị V và anh B.

– Vận dụng bài 7, GDCD 12 vào tình huống này, ta thấy chị V và anh B vừa được thực hiện quyền khiếu nại, vừa được thực hiện tố cáo vì:

+ Giám đốc sợ chuyện bại lộ nên chỉ đạo chị V tạo tình huống để anh B mắc lỗi nghiêm trọng rồi ông A dựa vào đó thực hiện quy trình kỉ luật và ký quyết định buộc thôi việc đối với anh B. Tức anh B vừa được thực hiện quyền khiếu nại, vừa được thực hiện tố cáo

+ Anh B thuê tay giang hồ đến nhà chị V để đập phá đồ đạc và đe dọa khiến chị xuyên mất ngủ, tâm lí căng thẳng. Tức chị V có quyền tố cáo trong trường hợp này.

+ Chị V bị anh K là cảnh sát giao thông lập viên biên bản và kí quyết định xử phạt về hành vi này và kèm thêm lỗi khác. Tức chị V có quyền khiếu nại trong trường hợp này.

=> Chọn đáp D

 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2021 ĐIỂM THI TN THPT RẤT CAO

Kết quả năm học thi THPT QG 2020-2021 về học lực
Sĩ số Lớp Giỏi

Từ 8 – 10

Khá

Từ 6,5 – 7,9

Trung bình.

Từ 6 – 6,4

44 12A7 81,82% 18,18% 0%
43 12A8 83,72% 16,28% 0%
44 12A15 86,37% 13,63% 0%

Người viết: Đỗ Thị Hoa