Danh sách học sinh trung tuyển vào lớp 10 đăng kí IELTS tham dự hội thảo giới thiệu chương trình học IELTS theo lộ trình cam kết đầu ra của trung tâm anh ngữ Washington