Kế hoạch tiêm phòng vacxin Covid 19 mũi 3 cho học sinh

          SỞ GDĐT HÀ NỘI                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HOÀI ĐỨC B                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: 404 /KH-THPTHĐB                                                                     Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO HỌC SINH MŨI 3

         Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-SYT ngày 16/8/2022 của Sở Y tế Hà Nội về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 80; Thực hiện công văn số 3429/SYT-NVY ngày 03/8/2022 của Sở Y tế hà Nội về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19; Thực hiện Kế hoạch số 819/KH-TTYT ngày 18/8/2022 của Trung tâm y tế Huyện Hoài Đức về việc tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Hoài Đức đợt 80 năm 2022; Thực hiện Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn xã An Khánh đợt 80,

         Trường THPT Hoài Đức B thông báo đến toàn thể CBGV-NV, học sinh và CMHS Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng covid-19 mũi 3 cho học sinh như sau:

1. Thời gian tiêm: Toàn trường tổ chức tiêm phòng cho HS trong ngày 23/8/2021:

+ Buổi sáng: tiêm khối 12, 11 (theo phân ca)

+ Buổi chiều: tiêm khối 10 (theo phân ca)

Để đảm bảo giãn cách, nhà trường phân ca học sinh các lớp như sau:

Thời gian có mặt Phòng học Lớp Thời gian có mặt Phòng học Lớp
Ca 1

 

7h30’ ngày 23/8/2022

101 12A1 Ca 2

 

8h15’ ngày 23/8/2022

109 12A8
102 12A2 201 12A9
103 12A3 202 12A10
104 12A4 203 12A11
106 12A5 204 12A12
107 12A6 206 12A13
108 12A7 207 12A14
Ca 3

 

9h15’ ngày 23/8/2022

101 11A1 Ca 4

 

10h00 ngày 23/8/2022

109 11A8
102 11A2 201 11A9
103 11A3 202 11A10
104 11A4 203 11A11
106 11A5 204 11A12
107 11A6 206 11A13
108 11A7 207 11A14
Ca 5

 

14h00’ ngày 23/8/2022

101 10A1 Ca 6

 

15h00’ ngày 23/8/2022

201 10A9
102 10A2 202 10A10
103 10A3 203 10A11
104 10A4 204 10A12
106 10A5 206 10A13
107 10A6 207 10A14
108 10A7 208 10A15
109 10A8

2. Địa điểm: Tại trường THPT Hoài Đức B

3. Đối tượng: Toàn bộ học sinh nhà trường trừ các trường hợp học sinh thuộc diện F0.

Lưu ý: Học sinh tiêm mũi 3 sau mũi 2 tối thiểu 3 tháng; tiêm mũi 4 sau mũi 3 tối thiểu 4 tháng.

4. Tổ chức thực hiện

4.1 Đối với lãnh đạo nhà trường

– Phối hợp với Trung tâm y tế huyện Hoài Đức, trạm y tế xã An Khánh để xây dựng và triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng covid-19 cho học sinh.

– Xây dựng và chỉ đạo điều hành thực hiện theo Kế hoạch tiêm phòng của nhà trường.

– Phân công nhiệm vụ cho CBGV,NV tham gia hỗ trợ trong ngày tổ chức tiêm phòng cho học sinh (Có phân công nhiệm vụ cụ thể kèm theo kế hoạch)

4.2 Đối với GVCN

– Thông tin lại cho CMHS và HS về Kế hoạch tiêm phòng của Huyện và của nhà trường, thông báo để CMHS ký phiếu đồng ý và hỗ trợ con khi đi tiêm.

– GVCN phải có mặt tại trường đúng giờ tiêm của học sinh lớp mình, tập trung học sinh tại phòng học theo chỉ dẫn, khi có hướng dẫn thì đưa học sinh đi tiêm, quản lý học sinh trong quá trình tiêm và chờ sau tiêm, đôn đốc học sinh lớp mình thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch và chỉ dẫn của cơ quan y tế, chịu trách nhiệm nhận và trả  Giấy xác nhận đã tiêm của từng học sinh sau khi bộ phận nhập sổ đã vào sổ (học sinh không tự nhận Giấy xác nhận đã tiêm), phải có mặt cho đến khi học sinh cuối cùng của lớp mình chủ nhiệm ra về.

– Nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của nhà trường và cơ quan y tế.

4.3 Đối với học sinh

– Học sinh mang theo:

+ Giấy xác nhận đã tiêm mũi 1, mũi 2

+ Phụ lục 2: PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 (có chữ ký đồng ý của CMHS hoặc người giám hộ);

+ Phụ lục 3: BẢNG KIỂM TRƯỚC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỐI VỚI TRẺ EM (Kê khai sẵn các thông tin chung);

Các mẫu phụ lục này nhà trường gửi GVCN, GVCN gửi cho CMHS in, ghi các thông tin và ký (trong trường hợp không in được thì CMHS đi cùng HS đến trường nhận mẫu phiếu nhà trường in sẵn và ký sau đó HS nộp lại cho GVCN)

 – Học sinh cần ăn uống đầy đủ (tuyệt đối không nhịn đói), mang theo bình nước uống cá nhân, đo thân nhiệt trước khi đến tiêm, mang theo CCCD. Nếu HS chưa có CCCD thì mang theo mã định danh.

 – Học sinh đến tiêm theo giờ đã được thông báo (tuyệt đối không đến quá sớm, quá muộn) để đảm bảo giãn cách, tránh dồn ứ. Đeo khẩu trang trong quá trình di chuyển trên đường, khi tham gia tiêm tại trường, tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của nhà trường và của nhân viên y tế.

         Trên đây là Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng covid-19 mũi 3 cho học sinh nhà trường. Vì Kế hoạch của Huyện triển khai rất gấp, vì vậy nhà trường đề nghị các đồng chí CBGV-NV, học sinh và CMHS nhà trường nghiêm túc thực hiện để Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng covid-19 diễn ra an toàn, hiệu quả theo đúng Kế hoạch.

Nơi nhận                                                                                                           KT. HIỆU TRƯỞNG

  • Sở GD ĐT/Bc                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • UBND huyện/Bc
  • TTYT huyện
  • GVCN/Th
  • CMHS, HS các lớp/Th
  • Lưu VT                                                                                                       Nguyễn Thị Huyền