Âm vang hào hùng từ mùa thu lịch sử

     Hằng năm, mỗi Tháng Tám, mỗi độ thu về, người dân đất Việt lại xốn xang những cung bậc cảm xúc yêu thương xen lẫn niềm tự hào khi nhớ về mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Mùa thu năm ấy, cả dân tộc từ Bắc chí Nam muôn người như một, dùng giáo mác và gậy tầm vông vùng lên chống lại thực dân, phong kiến, giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mau lẹ, ngoạn mục không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn, đầy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã 77 năm trôi qua (19/8/1945-19/8/2022) nhưng mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mãi là niềm tự hào của Đảng, của quân và dân ta trong công cuộc xây dựng Tổ quốc hôm nay.

     Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta cùng trở về với thời điểm lịch sử ngàn cân treo sợi tóc của dân tộc, ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương. Ngày 12/3, Ban thường vụ Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị mở rộng ở Đình Bảng (Bắc Ninh) kịp thời ra chỉ thị: “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

     Ngày 13/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương chính thức khai mạc tại Tân Trào (Tuyên Quang), đã quyết định Tổng khởi nghĩa. Ngày 16/8/1945, Quốc dân đại hội họp, tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng: nổi dậy giành chính quyền từ tay Nhật và bọn bù nhìn tay sai của Nhật trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. Đại hội cũng quy định Quốc kì, Quốc ca, thông qua mười chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh và cử ra Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam tức Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 20 triệu đồng bào ta đồng loạt đứng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa. Chỉ trong vòng 15 ngày, từ 14 đến 28/8/1945, tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước. Từ Lạng Sơn, địa đầu phía Bắc, đến Cà Mau, tỉnh cuối phía Nam, từ vùng nông thôn miền núi, đồng bằng đến các thành phố Hà Nội, Huế, Sài Gòn…toàn bộ chính quyền đã về tay nhân dân. Ngày 02/9/1945, khi Nhật Bản ký giấy đầu hàng đồng minh trên một chiến hạm của Mỹ, thì tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

     Thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là nguồn sức mạnh to lớn, là tiền đề quan trọng để dân tộc ta liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi này, cách mạng nước ta chuyển sang một bước ngoặt mới, đưa nước ta trở thành một trong những nước đi tiên phong ở Đông Nam Á trong việc xây dựng chế độ mới – chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện hoài bão, ước mơ của bao thế hệ người Việt Nam.

     77 năm qua (19/8/1945 – 19/8/2022), Cách mạng Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt lớn với những thử thách vô cùng to lớn. Nhưng dù ở giai đoạn nào, dù thử thách có to lớn đến đâu, Đảng và Nhà nước ta biết dựa vào nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ. Hay trong mọi hoàn cảnh đất nước ta dù có khó khăn đến đâu, thì chúng ta cũng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng để chiến thắng, để vượt qua khó khăn và đưa đất nước ta ngày càng phát triển.

     Bài học lịch sử trong Cách mạng Tháng Tám vẫn như còn tươi mới. Bài học tin ở sức dân, dựa vào dân, không phân biệt thành phần giai cấp, tôn giáo, đoàn kết mọi người yêu nước, mọi tầng lớp sĩ, nông, công, thương, binh đã tạo thành sức mạnh như triều dâng thác đổ làm nên thắng lợi vĩ đại, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám đã hoà cùng dòng chảy lịch sử, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, đưa dân tộc ta, đất nước ta từ một dân tộc không có bản đồ trên thế giới trở thành một nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Việt Nam từ một nước nghèo nàn lạc hậu, đã thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, từng bước hội nhập với quốc tế và tiếp bước trên con đường đổi mới, “xây dựng nước Việt Nam XHCN, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Người Việt Nam ta dù sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc hoặc ở nơi xa xôi nghìn dặm trên trái đất này đều khắc sâu trong tâm khảm về một “Mùa thu Cách mạng”. Tự hào về cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là niềm tự hào của những trái tim yêu Tổ quốc, yêu hoà bình độc lập, tự do, là tiếng của yêu thương và những ước mơ về ngày mai tươi đẹp.

     Mùa thu Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, mở ra một trang sử mới, trang sử hào hùng nhất suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. 77 năm qua, tinh thần cách mạng tháng Tám đã hòa vào dòng chảy lịch sử của dân tộc. Dòng chảy ấy sẽ còn chảy mãi từ thế hệ hôm nay đến thế hệ mai sau. Tự hào về mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tiếp nối hào khí, tiếp bước con đường vinh quang của cách mạng tháng Tám, bằng ý chí và trí tuệ Việt Nam, nhân dân ta đã làm nên những thành tựu to lớn, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH.

     Phát huy tinh thần cách mạng tháng Tám, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn. Tích cực, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ 23 đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Hoài Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh.

     Chi Bộ Đảng trường THPT Hoài Đức B nêu cao tinh thần của Cách mạng Tháng 8, tích cực nghiên cứu, học tập Nghị quyết  lần thứ V của BCH Trưng ương Đảng khóa XIII và nghị quyết số 15 ngày 05/05/ 2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Trong những ngày mùa thu lịch sử này, Chi bộ Đảng hướng về lãnh tụ Hồ Chí Minh càng thấm nhuần tinh thần yêu nước, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, giáo dục thế hệ trẻ tinh thần xung kích, niềm tự tôn dân tộc sẵn sàng tham gia trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người viết: Nguyễn Thị Tuyên