IoT – Internet of Things: Kết nối vạn vật

     Trong tiếng Anh, từ internet được hiểu theo 2 nghĩa khác nhau. Nghĩa gốc của từ “nternet” chỉ có nghĩa là kết nối với nhau. Còn mạng Internet toàn cầu trong tiếng Anh được viết là “the Internet” với Internet viết hoa.

     Khái niệm Internet of Things được hiểu theo nghĩa thứ nhất, được dịch là kết nối vạn vật. Cách nói “ Internet vạn vật” có thể gây hiểu nhầm là kết nối mọi thứ qua mạng Internet.

     Ý tưởng liên kết thiết bị thông minh là nguồn gốc của kết nối vạn vật (Internet of Things, viết tắt là IoT). IoT được dịch nghĩa là việc liên kết các thiết bị thông minh để tự động thu nhập, trao đổi và xử lý dữ liệu phục vụ cho các mục đích khác nhau. Các thiết bị đó được gắn các cảm biến, được cài đặt phần mềm chuyên dụng giúp chúng có thể tự động kết nối, thu thập và trao đổi dữ liệu trên cơ sở hạ tầng Internet mà không nhất thiết phải có sự tương tác trực tiếp giữa con người với con người hay con người với máy tính => IoT tạo ra một cuộc cách mạng công nghệ đang tác động, làm thay đổi cuộc sống và công việc của con người

     Lợi ích của IoT:

– Thu thập dữ liệu tự động, có thể thay thế con người ở những môi trường làm việc không thuận lợi.

– Giảm chi phí thu thập và xử lí dữ liệu

– Dữ liệu được thu thập liên tục, tức thời nên có thể nắm được trạng thái của hệ thống để có thể cho ra những quyết định đúng đắn và kịp thời.

     Một số ví dụ về IoT

1. Giao thông thông minh: Thu phí không dừng trên các đường cao tốc

(nguồn https://www.youtube.com/c/vtv24)

2. Ngôi nhà thông minh

(nguồn https://www.youtube.com/c/vtv24)

3. Nông nghiệp thông minh:

4. Y tế thông minh:

Luôn theo dõi đường huyết bằng cảm biến

Người viết: thaotp