Dịch vụ Điện toán đám mây (Cloud Computing)

      Tài nguyên tin học có 3 loại: thông tin, thiết bị (máy tính, thiết bị lưu trữ, mạng, …) và phương pháp xử lí thông tin (thể hiện bằng phần mềm). Khi có Internet, cả 3 loại này đều có thể đặt trên Internet để sử dụng từ xa và trở thành các tài nguyên trên mạng. Không chỉ dữ liệu mà cả thiết bị và phần mềm đều có thể được chia sẻ trên mạng.

      Ví dụ bạn có nhiều ảnh cần lưu trữ nhưng dung lượng đĩa cứng đã hết, bạn có thể đăng ký dịch vụ lưu trữ Googe Drive hay iCloud. Khi cần, chỉ cần kết nối Internet, bạn đăng nhập và sử dụng giống như một ổ đĩa trên máy cá nhân. Nếu dùng ít thì không phải trả tiền, dung nhiều tới một mức nào đó thì phải trả theo mức sử dụng. Hay bạn là một người thường xuyên phải di chuyển, bạn có thể đăng kí sử dụng phần mềm Google Docs chạy trên máy chủ của Google. Cô có thể soạn thảo bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, dùng bất cứ máy tính nào miễn là có kết nối đến máy chủ Google Docs qua Internet. Văn bản cũng được lưu trên máy chủ của Google.

      Dịch vụ chia sẻ thông tin trên mạng có từ rất sớm. Khi tốc độ truy cập Internet đủ nhanh, đã xuất hiện các dịch vụ mới, chia sẻ cả phần cứng lẫn phần mềm qua Internet, từ đó hình thành nên các dịch vụ điện toán đám mây.

      Việc chia sẻ các tài nguyên mạng theo nhu cầu qua Internet miễn phí hoặc trả phí theo hạn mức sử dụng được gọi là dịch vụ điện toán đám mây (gọi tắt là dịch vụ đám mây). Để sử dụng dịch vụ đám mây, người dùng phải đăng kí thuê bao, thoả thuận hạn mức sử dụng nếu phải trả phí và được cấp tài khoản truy cập.

      Các dịch vụ Điện toán đám mây cơ bản:

      Lợi ích của dịch vụ đám mây

Tính mềm dẻo và độ sẵn sàng cao: Nggười dùng không bị phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, thời gian và địa điểm là việc miễn là có kết nối Internet.

Chất lượng cao: Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây thường đầu tưu chuyên nghiệp. Phần mềm được kiêmr định nhờ số lượng người dùng lớn. Hạ tầng có công suất dự phòng lớn, ổn định và an toàn.

Kinh tế hơn: Do chia sẻ cho nhiều người, dịch vụ đám mây có thể phân tải các dịch vụ và người dùng để không bị lãng phí. Chính người dùng cũng chỉ trả tiền theo mức sử dụng. Rất nhiều dịch vụ đám mây miễn phí đối với người dùng cá nhân (chỉ thu phí với người dùng là tổ chức) như Gmail để gửi thư, Google maps để tìm đường.

Người viết: thaotp