Dạy học bài “quy tắc octet” bằng các thẻ nguyên tố

      Quy tắc octet là một chủ đề mới, khá trừu tượng với các em học sinh lớp 10 vì ở bậc THCS các em chưa được tiếp cận với kiến thức này. Để tiếp thu kiến thức một cách có hiệu quả thì các em học sinh không chỉ đọc, nghe, quan sát mà tự mình tham gia vào các hoạt động trong bài giảng. Để giúp học sinh dễ dàng tiếp cận với các kiến thức mới trong chương liên kết hóa học nói chung và bài “quy tắc Octet” nói riêng giáo viên dạy học bài này thông qua các thẻ các nguyên tố hóa học.

      Đầu tiên giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh tạo thẻ một số nguyên tố thường gặp như H, Li, Na, K, Mg, Ca, O, C, F, N, Ne, Cl, S, P ở nhà với mỗi học sinh 2 nguyên tố theo mẫu và có gắn que gỗ để cầm

    

      Khi học bài “quy tắc Octet” giáo viên sẽ yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để biểu diễn các electron lớp ngoài cùng bằng các dấu chấm xung quanh kí hiệu hóa học

Sản phẩm của học sinh khi hoàn thành xong

      Với sản phẩm này học sinh sẽ sử dụng để giải thích sự hình thành một số phân tử để thỏa mãn quy tắc Octet một cách hào hứng, lớp học trở nên sôi nổi, giảm bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

      Nhờ sử dụng các thẻ nguyên tố mà lớp học trở nên cuốn hút người học mạnh dạn trình bày ý kiến, thắc mắc của mình từ đó các em tự chiếm lĩnh và ghi nhớ kiến thức. Bài học với một loạt kiến thức mới mẻ tưởng chừng khô khan, trừu tượng trở nên lôi cuốn học sinh tham gia và kết quả học tập được nâng cao. Hi vọng qua bài học này và các bài học sau trong chương liên kết hóa học khi sử dụng thẻ nguyên tố học sinh trở nên yêu thích môn học hơn.

                                                                                                                 Người viết

                                                                                                     Phùng Thị Thanh Huyền