Hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

      Căn cứ quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022, quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8, 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Công văn số 142/NXBGD của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc phối hợp tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; Công văn số 15/CV-VEPIC ngày 16/01/2023 của Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam về việc phối hợp tổ chức giới thiệu sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 bộ sách Cánh Diều, … Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tiến hành tổ chức hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào ngày 26/02/2023.

      Với mục đích giúp cán bộ quản lí, giáo viên tiếp cận và nắm bắt được cấu trúc, nội dung các sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong các cơ sở  giáo dục phổ thông. Đảm bảo giới thiệu khách quan, trung thực, đầy đủ thông tin về danh mục sách giáo khoa làm cơ sở để thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với điều kiện thực tiễn của các đơn vị.

      Thực hiện theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 100% giáo viên trường THPT Hoài Đức B đã tham dự hội nghị đầy đủ theo khung thời gian thới thiệu sách các bộ môn.

  Một số hình ảnh của buổi hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 11