Trường THPT Hoài Đức B tuyên dương các thủ khoa và học sinh xuất sắc khối 12 tại kỳ khảo sát chất lượng lần I, năm học 2022 -2023

      Với mục đích khảo sát chất lượng học sinh Khối 12, đồng thời tạo điều kiện cho các em học sinh được làm quen với dạng đề thi và cách thi giống Kỳ  thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 -2023, trường THPT Hoài Đức B đã tổ chức Kỳ thi khảo sát chất lượng Khối 12 đợt I vào tháng 3 năm 2023. Nhà trường tuyên dương các em học sinh đã nỗ lực cố gắng và đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi.

 

      Nhà trường tuyên dương 04 Thủ khoa xuất sắc của Kỳ thi:

 1. Thủ khoa kép Khối D00 – Khối A01: HS Nguyễn Tiến Phúc (Lớp 12A10)
 2. Thủ khoa Khối A00: HS Nguyễn Thị Kim Oanh (Lớp 12A10)
 3. Thủ khoa Khối B00: Nguyễn Khánh Linh (Lớp 12A10)
 4. Thủ khoa Khối C00: Trần Huy Nhật Anh (Lớp 12A9)

      Nhà trường tuyên dương 08 gương mặt học sinh tiêu biểu đạt điểm cao nhất (Trên 27.0 điểm)

 1. HS Nguyễn Tiến Phúc (Lớp 12A10) đạt điểm Khối A01: 29.2
 2. HS Nguyễn Thị Kim Oanh (Lớp 12A10) đạt điểm Khối A00: 28.15
 3. HS Nguyễn Đình Hưng (Lớp 12A10) đạt điểm Khối A01: 27.55
 4. HS Nguyễn Thị Hải (Lớp 12A10) đạt điểm Khối A00: 27.3
 5. HS Hoàng Quốc Dương (Lớp 12A10) đạt điểm Khối A01: 27.25
 6. HS Nguyễn Phương Thảo (Lớp 12A10) đạt điểm Khối A01: 27.1
 7. HS Nguyễn Ngọc Quyền (Lớp 12A2) đạt điểm Khối A00: 27.05
 8. HS Nguyễn Đình Chính (Lớp 12A10) đạt điểm Khối A00: 27.0

      Chúc các em tiếp tục nỗ lực cố gắng để đạt được kết quả học tập tốt hơn!

      “Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc”

 

THỦ KHOA XUẤT SẮC CỦA KÌ THI

   

HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA KÌ THI

                                                                                                   Người viết: Tố Uyên