Hướng dẫn tra cứu thông tin lớp 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Hoài Đức B

Cách tra lớp 10:

– Tải file sau về máy tính: 

XEM_LOP_10_HDB_23

– Nhập mã hồ sơ rồi bấm nút tìm kiếm để biết lớp

Lưu ý: HS không xem được trên điện thoại và  drive