Hội thi tiếng hát CBQL và GV thủ đô, cụm HĐ-HĐ, 11/10/2019