Ngày hội VH-VN-TDTT chào mừng 40 năm TL trường THPT Hoài Đức B